Open
X

Particulieren

NTO kastanje particulierU heeft als particulier een advies nodig?  Hieronder vind u iets meer informatie over onze diensten en werkwijze. Staat uw probleem er niet bij? Dan kunt u natuurlijk contact opnemen om uw vraag te stellen.

Boomveiligheidscontrole (VTA)

U vermoedt dat uw boom instabiel is? U constateert zwammen of holten in uw boom? Een boomveiligheidscontrole, ofwel VTA, geeft u antwoord op uw vragen. We komen bij u langs en doen een uitgebreide boomveiligheidscontrole, eventueel met apparatuur. Ter plekke wordt u geïnformeerd over de uitkomst en eventuele maatregelen en ontvangt u een gedegen boomadvies. Aanvullend, indien zinvol of noodzakelijk, kunnen we een rapportage opstellen.

Onderzoek conditie/toekomstverwachting

Bij een teruglopende conditie van de boom kunnen we vaststellen of de boom nog kan herstellen, of dat het beter is om er geen kosten meer aan te besteden en de boom te vellen. Door middel van aanvullend groeiplaatsonderzoek of verdere bodem- of bladanalyses kunnen we de oorzaak onderzoeken.

Juridisch geschil buren

U heeft een geschil met uw buren? We kunnen u (en uw buren) onafhankelijk voorlichten over uw rechten en plichten. Eventueel leggen we alles vast in een rapportage. Voorafgaand aan een bezoek of onderzoek schatten we uw kansen in, het is dus mogelijk dat wij uw verzoek niet kunnen of willen honoreren. Ook hierin zijn we onafhankelijk! Onafhankelijk onderzoek betekent ook dat ons advies of conclusie niet per definitie de uwe is. Wij zullen uiteraard wel zoveel mogelijk uw belangen behartigen binnen de juridische en boomtechnische kaders.

Bij een geschil over bomen met de gemeente zult u eerst contact met de gemeente hierover moeten hebben. In geval van onderzoek naar gemeentelijke bomen heeft u toestemming van de gemeente nodig voor boomonderzoek of boomadvies. Wij voeren in geen geval onderzoeken uit bij andermans bomen zonder toestemming, of gemeentelijke bomen van een gemeente die onze klant is.

Vergiftiging boom

U vermoedt dat uw boom vergiftigd is? Helaas kunnen wij geen onderzoek hier naar doen. Ten eerste is het kostbaar om een laboratoriumonderzoek uit te laten voeren. Ten tweede zult u moeten bewijzen wie de dader is. Zelfs als achterhaald kan worden welke stof gebruikt is, dan nog is het lastig, om de dader aan te wijzen en deze aansprakelijk te stellen. U kunt wel aangifte doen, maar politie doet hier in de regel weinig mee.

Rapportage voor verzekeringsmaatschappijen

Een rapportage is optioneel bij een boomonderzoek. In een aantal gevallen zult u voldoende hebben aan een mondeling advies. Maar mocht u de onderzoeksresultaten, conclusies en advies op papier (=PDF) willen zien, dan is een rapportage mogelijk. Met name bij visuele boomveiligheidskeuringen en nader technische onderzoeken kan het zinvol zijn, om aan te tonen dat u uw bomen heeft laten onderzoeken. Ook bij de aanvraag van een kapvergunning kan een rapportage van een onafhankelijk boomtechnisch adviseur gewicht in de schaal leggen. Onze rapportages volstaan  aan de eisen die normaliter gesteld worden door verzekeringsmaatschappijen. U heeft dus zeker een ‘poot om op te staan’ als u het onderzoek en advies in een rapportage laat vastleggen. Echter, ons onderzoek is een ‘inspanningsverplichting’, wij zijn niet verantwoordelijk voor de uitkomsten van een rechterlijke uitspraak of een aangevraagde vergunning.

×

Werkwijze

  • Als u een onderzoek of advies wenst, dan willen wij graag vooraf informatie over de bomen. De volgende gegevens zouden we graag ontvangen: boomsoort, dikte of leeftijd en probleemomschrijving. Tevens uw naam, woonplaats, en of u wel of geen rapportage wilt.
  • Enkele foto’s mailen is sterk aanbevolen, dit kan via het contactformulier, e-mail of WhatsApp.
  • U dient rekening te houden met onderzoekskosten, die bestaan uit reiskosten, onderzoek en advies ter plaatse.  Een rapportage is optioneel, tegen aanvullende kosten.
  • Soms is het mogelijk om een onderzoek te combineren met andere onderzoeken in de regio. In dat geval kunt u korting krijgen op de reiskosten. Wij komen dan wel op een voor ons geschikte datum en tijdstip.
  • Alvorens wij tot onderzoek overgaan ontvangen wij van u  een opdrachtbevestiging per email of per post. Bij een opdracht gaat u automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden en de hierboven genoemde voorwaarden.

Kijk voor meer informatie bij veelgestelde vragen of neem contact op voor een advies op maat.