Open
X

Boomtoezichthouder bij aanleg kabel- en leidingtraces.

Boomtoezichthouder bij aanleg kabel- en leidingtraces

Bedrijven, Boomeffectanalyses

We stellen regelmatig Bomen Effect Analyses op in opdracht van nuts- en aannemersbedrijven. Dit is vaak een vereiste vanuit een overheidsinstantie, want openbare bomen kunnen beschadigd raken bij het vervangen van gasleidingen of het aanbrengen van glasvezel. Als eerste inventariseren we de actuele situatie en onderzoeken we welke bomen binnen de invloedssfeer van de kabeltraces staan. Hierna maken we een risico-analyse. Door duidelijke kaarten en foto’s wordt voor de uitvoerende partij snel inzichtelijk waar en hoe rekening gehouden moet worden met de bomen. Boombeschermingsmaatregelen omschrijven we of lichten dit mondeling toe tijdens een bouwvergadering of bijwoonmoment. Omdat gemeenten zuinig zijn op hun bomen houden we toezicht op de werkzaamheden door onze vaktechnisch boomtoezichthouders. Wij rapporteren zowel conform Handboek Bomen 2018 als CROW 2019.