Open
X

Toedienen bodemverbeteraars Liriodendrons.

Toedienen bodemverbeteraars Liriodendrons

begeleiding uitvoering, Bewortelingsonderzoek, boomtoezicht, groeiplaatsverbetering, overheden

In opdracht van Gemeente Lansingerland hebben we bij enkele straten een uitgebreid onderzoek uitgevoerd naar de oorzaken van het moeizaam aanslaan en groeien van Liriodendrons. Na onderzoek en analyse zijn 30 bomen met slechte conditie en/of toekomstverwachting vervangen en zijn soortspecifieke mycorrhiza toegediend. Er is toezicht gehouden op de aanplant en de conditie wordt gemonitord.

Tevens is een aantal maal bladbemesting aangebracht en is de bodem verbeterd met o.a natuurcompost, zeoliet, en diverse natuurlijke bodemverbeteraars. Een en ander in samenwerking met Biomygreen. Tijdens de droogte en hitte van de zomer is de bodemvochtpercentages bij enkele bomen gemonitord en op basis van deze gegevens is de watergiftfrequentie aangepast.