Open
X

Boombeleid en boombeheerplannen

Beheerplan NieuwWest

Boombeleidsplan opstellen

Een beleidsplan geeft inzicht waar bomen wel en niet gewenst zijn in een terrein, landgoed, stad of dorp. In onze adviezen geven we een duidelijke aanzet tot een consistente en haalbare visie op de bomen in uw omgeving. Indien nodig kan dit boombeleidsplan geschreven worden als onderdeel van een breder groen- of beeldbeleidsplan.

Visie op een vitaal boombestand

Vooral in een bebouwde omgeving zijn er veel gebruikers van de openbare ruimte. De ruimte voor bomen is vaak beperkt. Daarom is het goed een visie te hebben op groen, en dus ook bomen binnen de perceel- of gemeentegrenzen. Voor zowel beleid als uitvoering kunnen we helpen met het realiseren van deze visie. Hiervoor stellen we de randvoorwaarden op die nodig zijn voor een goed en vitaal boombestand. Door te kijken naar individuele bomen, zowel boven- als ondergronds, krijgt u inzicht in de eisen die bomen stellen en op welke manier er met bomen dient omgegaan te worden.

In het boombeleidsplan wordt rekening gehouden met:

  • Soortkeuze
  • Bestrating
  • Structuur en functie van het wegennet
  • Omringende bebouwing
  • Visuele omgeving
Keuze soort en standplaats

Een belangrijk onderdeel van een goed bomenbeleid is inzicht in de gewenste standplaats van individuele bomen, boomlijnen (laanbomen) en boomgroepen, in combinatie met soortkeuze. Het voegt bijvoorbeeld weinig toe aan het stads- of dorpsbeeld om in een smalle straat met hoge bebouwing kleine lijsterbessen in de verharding te planten. Daarnaast kost het veel geld, zowel in aanleg als onderhoud. Op een landgoed is het bijvoorbeeld weer van belang hoe boomgroepen of lanen met bomen visueel aantrekkelijker worden, en welke soorten er oorspronkelijk aangeplant zijn of groeien. Uiteraard wordt extra aandacht besteed aan zorg en onderhoud van monumentale bomen. Waar mogelijk wordt advies gegeven over het aanplanten van toekomstige monumentale bomen.

Boombeheerplan opstellen

Een boombeheerplan geeft inzicht in het huidige bomenbestand in combinatie met gegevens over beheer en onderhoud. Elk boombeheerplan is maatwerk. Een beheerplan voor een gemeente zal een geheel andere benadering nodig hebben dan een beheerplan voor een landgoed of grote zorginstelling.

Helder budget voor boombeheer

Het boombeheerplan beslaat een tijdspanne van bijvoorbeeld 5, 10 of 15 jaar. Per jaar wordt aangegeven welke onderhoudsmaatregel noodzakelijk is bij welke bomen. Dit kan uiteraard uitgesplitst worden in wijken (in een gemeente) of percelen (op een landgoed). Door een koppeling te maken met eenheidsprijzen per maatregel, wordt snel duidelijk welk budget per jaar nodig is voor een optimaal boombeheer.

Lanenplan voor landgoederen

Voor landgoedeigenaren kan een lanenplan of lanenbeheerplan inzicht geven in de huidige en toekomstige situatie van de op het landgoed aanwezige lanen. In combinatie met een financiële paragraaf en een digitale verwerking in een GIS-applicatie zal een lanenplan een goede basis vormen voor een verantwoord lanenbeheer.

Verzekerd van een veilig boombestand

In het boombeheerplan of lanenplan wordt ook aangegeven wanneer boomveiligheidscontroles en nader technische onderzoeken moeten plaatsvinden.  Indien nodig, geven we ook aan  welke bomen binnen een bepaald tijdsbestek verwijderd of vervangen dienen te worden. Zo bent u verzekerd van een duidelijke koers met betrekking tot een gezond en veilig boombestand. Als optie kan voorafgaand aan een beheerplan een digitale inmeting uitgevoerd worden, die te samen met een inventarisatie of boomveiligheidscontrole voor een actueel gegevensbestand zorgt.