Open
X

Natuurbeherende organisaties

Plakoksels DrieBos- en natuurbeherende instanties dragen zorg voor de terreinen die zij in bezit en beheer hebben. Veel terreinen zijn opengesteld voor publiek, dat hier dankbaar gebruik van maakt. Gevolg is wel dat de bomen nabij wandel-, fiets en ruiterpaden ‘veilig’ moeten zijn. En met veilig wordt niet bedoeld een 100% garantie, maar een inspanningsverplichting tot risicobeperking. In vergelijking met bomen in stedelijk gebied zal de werkwijze voor bossen en natuurterreinen anders zijn, waarbij de praktische uitvoerbaarheid niet wringt met de wettelijke zorgplicht.

We hebben ruime ervaring in het inspecteren van kleinere en grotere natuurterreinen en kunnen u adviseren in een zinvolle aanpak en ontzorgen in de registratie van risicobomen, toezicht op uitvoerende werkzaamheden en begeleiding van bos- en boomverzorgingsaannemers.

We zetten in op:

  • praktische uitvoerbaarheid
  • beknopte registratie volgens VTA
  • markeren en registreren van risicobomen
  • handige kaarten met maatregelselecties
  • maatregellijsten en inspectiebestanden