Open
X

Bodemgasanalyser

Bodemgasanalyser

De RKI Eagle bodemgasanalyser meet in de bodem het zuurstofgehalte( O2) , kooldioxide (CO2) en methaan/aardgas (CH4). Deze metingen worden realtime uitgelezen en geven een goed beeld van de mogelijke oorzaken van achterblijvende groei of conditie bij de boom. De eerste twee type gassen worden uitgelezen als percentage en vergeleken met referentiewaarden, aardgas wordt in ppm weergegeven. Opsporen van gaslekkage, zuurstofproblemen of ophoping van organisch of rottende materiaal in de bodem wordt  hiermee erg eenvoudig. Ook rottingsprocessen in de bodem als gevolg van een zwamaantasting worden meetbaar, ook als de vruchtlichamen al lang verdwenen zijn.