Open
X

Toezicht, directie en bomenwacht

IMG_2749

Bij infrastructurele projecten zijn vaak bomen betrokken. De eigenaar, vaak een gemeente of provincie, wil dat deze bomen beschermd worden tegen boven- en ondergrondse schade. Tijdens graaf- of bouwwerkzaamheden kan er snel schade ontstaan, die gevolgen kan hebben voor de conditie of stabiliteit. Gevolgen die u  voor wilt zijn, onder het motto ‘voorkomen (=boomtoezicht) is beter dan genezen (aftakelende bomen, schadetaxaties, ontevreden boomeigenaar)’!

Effectief toezicht voorkomt meerwerk en boomschade

Bij grotere werken in uitvoering of lopende bestekken ontbreekt het nogal eens aan toezicht of controle. Hierdoor kan er meerwerk ontstaan, de tijdsplanning kan niet gehaald worden, of er ontstaat verschil van inzicht met een aannemer. Effectief boomtoezicht en controle kunnen dit voorkomen. Uiteraard wilt u (en wij ook)  de relatie met de aannemer werkbaar houden. Vertrouwen en het bestek is immers de basis, maar controle en toezicht bieden voor alle partijen  meerwaarde. Wij kunnen door zowel de bril van de beheerder als de aannemer kijken. Mogelijke pijnpunten zullen we pragmatisch oplossen, zonder de bomen in gevaar te brengen. Naast de bekende RAW-systematiek zijn wij ook bekend met de CROW,  Norminstituut/Handboek bomen en de Flora en faunawet.

Verzorgen boomtoezicht

Wij kunnen voor een bomenwacht zorgen die toezicht houdt  op de werkzaamheden (al die niet op vaste tijdstippen, oproepbasis, of tegen dag(deel)tarief. De bomenwacht kan schade aan wortels, stam of kronen voorkomen en geeft aanwijzingen aan derden om de bomen beter te beschermen. Door onze ruime ervaring met boombeheer, projectmanagement en overheidsorganisaties zijn we snel en effectief inzetbaar.