Open
X

Particulieren

NTO kastanje particulier

Voor particulieren kunnen we de volgende onderzoeken uitvoeren:

Boomveiligheidscontrole (BVC) en Nader Technisch Onderzoek

U vermoedt dat uw boom instabiel is? U constateert zwammen of holten in uw boom? Een boomveiligheidscontrole, ofwel BVC, geeft u antwoord op uw vragen. We komen bij u langs en doen een uitgebreide boomveiligheidscontrole, eventueel met apparatuur. Ter plekke wordt u geïnformeerd over de uitkomst en eventuele maatregelen en ontvangt u een gedegen boomadvies. Aanvullend, indien zinvol of noodzakelijk, kunnen we een rapportage opstellen.

Daar waar een visuele controle onvoldoende inzicht geeft, kan een nader onderzoek nodig zijn. Met specialistische apparatuur kunnen we inzicht krijgen in het binnenste van de boom, grootte van holten meten of de kans op instabiliteit berekenen.

Bomeneffectanalyse

Als u wilt (ver)bouwen kan de gemeente een Bomen Effect Analyse eisen. Wij kunnen dit onderzoek met rapportage voor u verzorgen. Zie verder de pagina Bomen Effect Analyse

Vergiftiging

Hier kunnen we u niet mee helpen.

Buren en bomen

We kunnen u bijstaan in bemiddeling of mondeling advies. Wij schatten wel eerst onafhankelijk de kansen en mogelijkheden in en daarom kan het zo zijn dat we u niet verder kunnen helpen. In dat geval zult u uw rechtsbijstandverzekering moeten benaderen of een advocaat.

Werkwijze

  • Als u een onderzoek of advies wenst, dan willen wij graag vooraf informatie over de bomen. De volgende gegevens hebben we nodig: boomsoort, dikte of leeftijd en probleemomschrijving. Tevens uw naam, adres, woonplaats, en of u wel of geen rapportage wilt.
  • Enkele foto’s mailen is sterk aanbevolen, dit kan via het contactformulier, e-mail of WhatsApp.
  • U dient rekening te houden met onderzoekskosten, die bestaan uit reiskosten, onderzoek en advies ter plaatse.  Een rapportage is optioneel, tegen aanvullende kosten.
  • Soms is het mogelijk om een onderzoek te combineren met andere onderzoeken in de regio. In dat geval kunt u korting krijgen op de reiskosten. Wij komen dan wel op een voor ons geschikte datum en tijdstip.
  • Alvorens wij tot onderzoek overgaan ontvangen wij van u  een opdrachtbevestiging per email of per post. Bij een opdracht gaat u automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden en de hierboven genoemde voorwaarden.

 


Kijk voor meer informatie bij veelgestelde vragen of neem contact op voor een advies op maat.