Open
X

Waardebepaling bomen

Monumentale es Kinderdijk

Bomen zijn waardevol, in de breedste zin van het woord! Vraagt u zich wel eens af:

  • Wat is mijn boom in financieel opzicht waard?
  • Kan ik de schade aan mijn boom of bomen verhalen op de veroorzaker?
  • Welke bomen in mijn gemeente of op mijn landgoed zijn waardevol, markant, of monumentaal?
  • Hoe worden mijn bomen door de gemeente beoordeeld bij een omgevingsvergunningsaanvraag of kapvergunning?

Boomwaardering

Het opstellen van objectieve criteria voor boomwaardering is een vak apart. Wij hebben diverse puntenmatrixen ontwikkeld die, afhankelijk van uw situatie en de randvoorwaarden, leiden tot een transparante en eenduidige bomenlijst. Dit geldt zowel voor boominventarisaties, als voor gegevens die nodig zijn voor de beoordeling van een kapaanvraag door de gemeente.

Meer kans op kapvergunning

Bij een kapaanvraag is de aanvrager verantwoordelijk voor aanleveren van boomgegevens die nodig zijn om tot een goede beoordeling te komen om de vergunning te verlenen of weigeren. Hierbij gelden esthetische en ecologische criteria, maar ook meegenomen worden zaken als boomsoort, diameter, en dergelijke. De kans op vergunningverlening wordt zo veel groter, omdat een onafhankelijk boomadviseur uw bomen beoordeeld volgens heldere criteria.

Boomschade succesvol verhalen

Schade aan bomen is ongewenst en kan vaak verhaald worden op de veroorzaker. Denk bijvoorbeeld aan graafwerk door nutsbedrijven, een gaslekkage met boomsterfte tot gevolg, de herinrichting van groenstroken of de herstructering van rijbanen. Bomen zijn vaak het kind van de rekening. Een schade aan stam, wortelstelsel of kroon is snel veroorzaakt. Een objectieve taxatie van de schade is dan een vereiste om schade te kunnen verhalen. Wij werken samen met erkende boomtaxateurs van de NVTB, waar nodig of gewenst. Een heldere rapportage met alle kostenposten en schade wordt u voorgelegd. Op basis daarvan kunt u inzicht krijgen in de waarde van bomen, of de veroorzakers van schade aansprakelijk.

Actuele waardebepaling bomen voor gemeenten

In sommige gevallen wil bijvoorbeeld een college van B&W of de gemeenteraad een actuele waardebepaling van bomen zien, om in te zien welk ‘prijskaartje’ er aan een aantal bomen hangt. Op basis daarvan kunnen beleids- , investerings- of uitvoeringsbeslissingen worden gemaakt. Hierbij gaat het primair om de actuele monetaire waarde van een boom of boomgroep. Deze actuele boomwaarde kunnen wij objectief middels rekenmodellen voor u vaststellen, ook op korte termijn.