Open
X

Tomografie boomonderzoek

Tomografie boomTomografie maakt het mogelijk het inwendige van de boom te onderzoeken zonder de boom te beschadigen. Zo kunnen inwendige gebreken beter beoordeeld worden. Met de Picus geluidstomograaf wordt de boom gescand. De metingen worden omgezet in een duidelijk beeld (tomogram) waarbij het belangrijk is dat deze goed geïnterpreteerd wordt. Omgevingsfactoren zoals zwamsoort, kroonvolume, windbelasting en locatie van aantasting zullen allemaal meegewogen moeten worden om een juiste conclusie te trekken.

Tomografie bomen