Open
X

Onderzoeksapparatuur

Onderzoek is altijd gestoeld op visuele waarneming, maar vaak aangevuld met apparatuur. Inzet van apparatuur is geen doel op zich, maar verschaft wel het nodige inzicht en objectiviteit bij het trekken van conclusies. Voor de diverse boomtechnische onderzoeken hebben wij apparatuur tot onze beschikking. Klik in het menu op de diverse meetapparaten.