Open
X

Data-analyse boombestanden

boomdata analyse

Het gebeurt regelmatig; na een uitgebreide boomveiligheidscontrole ontvangt u een excelbestand met 350.000 ingevulde cellen, verdeeld over 28.750 bomen. Hoe nu verder? Op welke manier is deze databrij te verwerken tot een besteksaanvraag of -uitvraag? Hoe overtuig ik collega’s dat er meer budget nodig is? Welke boomsoorten zijn oververtegenwoordigd en ben ik daarmee genoodzaakt hoge kosten te maken voor ziektebestrijding, risicobomen, dood hout verwijdering, plaagpreventie enzovoort. Hoe is de leeftijdsopbouw en moet ik gaan bijplanten, of juist preventief vellen?

We kunnen uw data analyseren en visualiseren. In beknopte en overzichtelijke tabellen, door iedereen te interpreteren grafieken of  presentaties. Door visualisaties en grafieken ontdekt u sneller trends en verbanden. Aantallen, spreiding, risicofactoren, trends en tendenzen worden zichtbaar en kunnen u helpen met het bepalen van de juiste strategie voor effectief beheer, zinvol beleid en overtuigende communicatie.