Open
X

Projectmanagement

Onderzoek takbreuk Lochem

  • Helikopterview of met beide benen op de grond? Of beide? Heeft u tijdelijk onvoldoende capaciteit voor uitvoering en begeleiding?
  • Wilt u een onafhankelijk European Tree Technician inschakelen die u van de nodige kennis voorziet, en samen met u uw projecten tot een goed einde brengt?
  • Heeft u budget voor een grootschalige VTA controle, inventarisatie of boombeleidsplan, maar twijfelt u over de juiste aanpak, strategie of planning?

Begeleiding boomprojecten

Bij het uitvoeren van projecten is een goede begeleiding gewenst, zoals bij herprofileringen of aanlegprojecten. Het kan zijn dat u als opdrachtgever tijdelijk geen capaciteit heeft om bepaalde projecten met (tijdgebonden) budgetten uit te laten voeren. Immers, een goede voorbereiding is het halve werk, en begeleiding en toezicht de andere helft.

Boomadviesbureau Duifhuizen is ervaren in zowel de opstart van boomprojecten, als in de uitvoering en afrondingsfase. Eveneens kunnen wij voor het schrijven van bestekken in RAW zorgen, of het opstellen van deelbestekken voor boomonderhoud of boombeschermende maatregelen. Wij kunnen ook als spil de coordinatie verzorgen tussen diverse aannemers en onderaannemers bij grotere groen- en boomprojecten. Uiteraard rapporteren wij hierover richting de aanbestedende partij, zowel mondeling als schriftelijk.

Werkstrategie en aanpak

Naast begeleiding van externe partijen kunnen we uiteraard ook intern de nodige hulp bieden. Immers, bij de start van een grootschalige VTA controle, een boombeheerplan of snoeibestek gaat het om de essentiële denklijnen, werkstrategie en juiste aanpak, om het project binnen de randvoorwaarden (tijdsplanning, kostenbeheersing, toekomstbestendigheid, vaktechnische volledigheid) goed te volbrengen.

Kijk voor meer informatie bij: