Open
X

Boomeffectanalyses Bomen Effect Analyse (BEA)

Boomeffectanalyse Maliskamp

Boomeffectanalyses (of Bomen Effect Analyse, BEA)

Bij nieuwbouw of herinrichting, weg- of rioolwerkzaamheden komt het regelmatig voor dat er bomen ‘ in de weg’ staan. Maar bij waardevolle of monumentale bomen is verwijdering vaak niet wenselijk. Een  BEA kan dan goed inzicht geven in de projectinvloeden, alternatieven en (beschermings)maatregelen.  De bomen effect analyse dient inzicht te geven in de vraag of de boom duurzaam gehandhaafd kan worden en welke aanpassingen of maatregelen zijn hier voor nodig.

Een BEA mag alleen worden uitgevoerd door ervaren en vakbekwaam personeel (European Tree Technician).

Vertraging werkzaamheden voorkomen

Om vertraging in tijd of uitvoering te voorkomen is het van belang om al in een vroeg stadium rekening te houden met mogelijk nadelige projectinvloeden op de bomen. Immers dan alleen kunnen er maatregelen genomen worden om deze nadelige effecten of vertragingen in de werkzaamheden te voorkomen. Een te late beoordeling van de bomen zorgt voor veel onrust. Bovendien zijn aanpassingen in de bouw of aanleg dan niet of nauwelijks meer mogelijk.

Gestandaardiseerde beoordeling

De BEA wordt volgens een gestandaardiseerde beoordeling uitgevoerd. Deze wordt beschreven in het Handboek Bomen 2014, van het Norminstituut bomen. Een BEA is echter maatwerk  en varieert sterk in kosten en uitkomsten.  Afhankelijk van de geplande werkzaamheden worden de projectinvloeden in kaart gebracht en wordt geconcludeerd of de bomen duurzaam te handhaven zijn. Zo ja, dan worden projectaanpassingen of maatregelen voorgesteld, eventueel  aangevuld met een boombeschermingsplan. Wij werken met de normen uit het Handboek Bomen 2014 en hebben ervaring in een breed scala van effectanalyses.