Open
X

Boomveiligheidscontroles en -inventarisaties

VTA controle bomen DGGroep Accress Nieuw WEst

Wat houdt een boomveiligheidscontrole in?

In het kader van voor bomen geldende wettelijke zorgplicht worden bomen beoordeeld op gebreken en risico’s voor de omgeving. Dit zijn de visuele boomveiligheidscontroles. Hierbij worden naast algemene boomgegevens, zichtbare afwijkingen en gebreken geregistreerd en worden de risico’s met veiligheidsmaatregelen en urgentie inzichtelijk gemaakt. Inhoudelijk ligt wat minimaal geregistreerd moet worden vast in de Richtlijn Boomveiligheidsregistratie (CROW) en ook in Handboek bomen 2018.

Het kan zinvol of noodzakelijk zijn (een van) de volgende aanvullingen te combineren met een BVC:

  • inmeting boomlocaties;
  • boominventarisatie, waarbij bijv soort, stamdiameter- en hoogteklasse, opkroonhoogte, kroondiameter, toekomstverwachting etc in kaart worden gebracht;
  • BVC+ :  met toevoeging van beheergegevens, zoals snoeitoestand, snoeiwijze, boomhoogteklasse, eindbeeld, snoeibehoefte
  • BVC++: met toevoeging van fauna-inspecties, zoals vaste rust- en verblijfplaatsen, tijdelijke/permanente/bewoonde holten

Goed boombeheer begint met een actuele database.  Een volledige en kwalitatief goede database is echter een middel en geen doel. Doel is (kosten)efficiënt beheer en onderhoud van een kwalitatief goed boombestand.

Digitale inmeting bomen

Een boomveiligheidscontroleur van Boomadviesbureau Duifhuizen kan naast een boomveiligheidscontrole eveneens de digitale inmeting van de bomen verzorgen. Dit geeft voor elke individuele boom een exacte locatie, en daaruit volgend betrouwbaar en praktisch werkbaar kaartmateriaal.

Fauna-inspecties

Aanwezige fauna is vaak strikt beschermd, en er dient altijd aantoonbaar zorgvuldig gewerkt te worden als het om uitvoering van boom(veiligheids)maatregelen gaat. We denken met u mee over de invulling van uw ‘ecologische zorgplicht’ als toevoeging op uw ‘boomveiligheidszorgplicht’.