Open
X

Groeiplaatsonderzoek

groeiplaatsonderzoek HuizenEen gezonde ondergrondse groeiplaats is essentieel voor een gezonde groei van bomen, aangezien boomwortels water en voedingsstoffen naar de bladeren transporteren. Vaak zijn groeiproblemen van bomen gerelateerd aan problemen in de groeiplaats, zoals bijvoorbeeld een verstoorde grondwaterhuishouding of een te sterk verdichte bodem. Met een groeiplaatsonderzoek kunnen we dit vaststellen.

Onderzoek knelpunten wortelgroei

Tijdens het groeiplaatsonderzoek kunnen we verschillende knelpunten onderzoeken om oorzaken van een slechte conditie van bomen te achterhalen:

  • Gashuishouding bodem (zuurstof, koolstofdioxide)
  • Indringingsweerstand
  • PH
  • Vochthuishouding
  • Bodemopbouw
  • Bodemstructuur

Aanvullende laboratoriumanalyse groeiplaatsonderzoek

We kunnen tevens een laboratoriumanalyse van door ons genomen grondmonsters uitvoeren. Hierbij worden niveaus van hoeveelheden bacteriën, het zuurstofvermogen, aanwezige voedingstoffen, cruciale spoorelementen, zware metalen, korrelgrootteverdeling en bodemleven geïnventariseerd.  Uiteraard vertalen we deze resultaten naar een praktisch advies.

Regenwormen toevoegen

Ook is het mogelijk regenwormen bij ons te bestellen en deze rondom de boom de grond te laten verbeteren. Regenwormen werken ook bij verslempte gazons, te hoge verdichting van de ondergrond in tuinen of om het bodemleven in het algemeen te stimuleren.

Lekkages aardgasleidingen

Door het meten van de hoeveelheid methaan (aardgas) in de bodem kunnen we lekkages van aardgasleidingen in de bodem opsporen. Dit geeft harde bewijzen om lekkages en de locatie ervan te correleren aan de conditie van de bomen. Indien blijkt dat de bomen hierdoor dood gaan kan een taxatie inzicht geven in de financiele schade, die mogelijk verhaald kan worden op de tegenpartij of de schadeveroorzaker. Uiteraard wordt alles in rapportages helder verwoord. Waar nodig geven we adviezen om ondergrondse ‘knelpunten’ op te lossen.

Mycorrhizaschimmels bij boomwortels: analyse en toediening

Door monsters van de beworteling rondom de boom (aan de rand van de kroonprojectie) te nemen en deze te laten analyseren, kunnen we de mate van kolonisatie door ecto- of endomycorrhizaschimmels aantonen. Ook is het mogelijk middels deze analyse de soortensamenstelling in boomwortels of de bodem vast te stellen. Op basis van deze analyse kunnen we een advies verzorgen om bepaalde maatregelen te nemen om het bodemleven te verbeteren en daarmee de conditie van de bomen.  Het toedienen van soortspecifieke myco’s is eenvoudig, niet duur, en kan veel kosten  van inboet voorkomen.