Open
X

Bewortelingsonderzoek

Bij een bewortelingsonderzoek wordt er specifiek onderzocht waar zich de wortels van de bomen bevinden. Het gaat dan om de voor de stabiliteit en conditie van de boom cruciale gestelwortels, maar ook de fijnere opnamewortels. Ook wordt in kaart gebracht wat de omvang en diepte van de wortelstelsels zijn. Aanleiding is meestal de aanwezige overlast in de vorm van het opdrukken van verharding.

De wegbeheerder wil van dit probleem af, de boombeheerder wil dat de bomen gezond en stabiel blijven. Door een bewortelingsonderzoek wordt inzichtelijk wat de kwaliteit en kwantiteit van het wortelstelsel is, waar zich de problemen manifesteren en wat een duurzame oplossing is voor weg en boom.

Het is ook mogelijk dat er werkzaamheden gepland zijn waarbij verwacht wordt dat er wortels gekapt moeten worden. Ook hiervoor kan een onderzoek zinvol zijn. Waar nodig gebruiken we de airspade om delen van de wortels vrij te blazen en zo duidelijk zicht te krijgen op de omvang en de aanwezige of te verwachten knelpunten bij de verharding.