Open
X

Solar pathfinder toont schaduwoverlast aan

solar pathfinder | schaduwlast meten

 

Met behulp van de zonnepadvinder (solar pathfinder) kan objectief geanalyseerd worden hoeveel schaduw bepaalde bomen veroorzaken. Bij klachten over schaduwoverlast kunt u aantoonbaar aangeven of deze gegrond zijn of niet. Voor dit onderzoek is niet per definitie zonnig weer noodzakelijk en krijgt u een beeld van de (extra) schaduw van een boom of boomgroep gedurende het gehele jaar.