Open
X

Projecten

Boomprojecten t/m 2016

De kaart laat globaal de locaties van onze uitgevoerde projecten zien.

Kijk voor uitgebreidere beschrijvingen bij projecten uitgebreid of klik op ‘lees meer –>’.

Projecten 2015

 • Inventarisatie en boomveiligheidscontrole 1350 bomen Landgoed Ursula, Ipse de Bruggen, Nieuwveen
 • Taxatie waardevolle beuk, Gemeente Baarn
 • Boomeffectanalyse 25 bomen herinrichting haventerrein Steenbergen, KWS-infra
 • Taxatie schade 6 essen, Bedum, SUR
 • Bepaling toekomstverwachting en groeiplaatsadvies Bloemenbuurt, Gemeente Lansingerland
 • Herinspectie en VTA 500 bomen, diverse terreinen ‘s-Heerenloo zorggroep Ermelo/Soest
 • Inventarisatie 95 bomen en ecologisch onderzoek Flora en Faunawet bomenstrook Johan Huizingalaan, Amsterdam Engineering
 • Boomeffectanalyse waardevolle platanen, Baarn, BPD Ontwikkeling Amersfoort
 • Toezicht en directievoering boomveiligheidsmaatregelen bosterreinen, Staatsbosbeheer
 • Inhuur als extern adviseur groencommissie voor tweemaandelijks overleg en advies, Gemeente Bunschoten
 • Inventarisatie 190 bomen terrein Ommen, i.o.v. InfraPlus
 • Advies herplant en realisatie duiker in bosstrook, diverse locaties Maximakanaal, WillemsUnie
 • Bewortelingsonderzoek  vleugelnoten Burg. Vening Meineszlaan Amsterdam, Stadsdeel Nieuw-West; lees meer –>
 • Toezicht en controle boomaanplanten diverse straten, Gemeente Lansingerland
 • Nader Technisch Onderzoeken 17 bomen, Gemeente Baarn

 Projecten 2014

 • Waardebepalingen diverse boomgroepen, Eindhoven, Heijmans BV
 • VTA 4800 bomen en opstellen boombeheerplan, ‘s-Heerenloo zorggroep
 • Boominventarisatie en flora en faunaonderzoek Spoorpark, Stadsdeel Nieuw-West
 • Groeiplaatsonderzoek 88 bomen op 7 locaties binnen gemeente Lansingerland
 • Bomenwacht bij asfaltwerkzaamheden en boombeschermingsmaatregelen Maliskamp, Heijmans BV
 • Inhuur als extern adviseur groencommissie voor tweemaandelijks overleg en advies, Gemeente Bunschoten
 • Inventarisatie 100 bomen bij terrein Nunspeet, i.o.v. InfraPlus
 • VTA+ 518 attentie- en risicobomen, inclusief Nader Technisch Onderzoek, Gemeente Nieuwkoop
 • Boomeffectanalyse 20 bomen, sloop en nieuwbouw Aireyflats  Eindhoven, Heijmans BV
 • Nader Technisch Onderzoek klimboom, natuurbos De Natureluur, Stadsdeel Nieuw-West, Gemeente Amsterdam
 • Boomeffectanalyse 22 bomen en aanvullend advies 14 nieuw aan te planten bomen, voormalige Waldheim-Mavo Baarn, HEVO B.V.
 • Boomveiligheidscontrole 1 Amerikaanse eik, Putten

Projecten 2013

 • Inmeting, boominventarisatie/VTA+ met Geovisia, 1100 bomen, Ermelo, ‘s-Heerenloo Zorggroep; lees meer –>
 • Onderzoek en controle 1 atlasceder, Delft, particulier
 • Boominventarisatie in het kader van groenrenovatie, Berkel en Rodenrijs, Gemeente Lansingerland; lees meer –>
 • Boomeffectanalyse landgoed Wamberg, i.r.t. waterhuishoudkundige maatregelen, WillemsUnie; lees meer –>
 • Nader Technisch Onderzoek 137 bomen, Stadsdeel Nieuw-West, Gemeente Amsterdam; lees meer–>
 • Toezicht en bomenwacht asfaltwerkzaamheden, Heijmans BV, Gemeente ‘s-Hertogenbosch; lees meer –>
 • Actualisatie lijst van 1350 beschermwaardige bomen, Gemeente Nieuwkoop
 • Boomeffectanalyse waardevolle beuk en eik,  Doornspijk, Slaa+van Asselt
 • VTA, Nader Onderzoek diverse lanen en wegen, inclusief toezicht en begeleiding uitvoerende werkzaamheden, Staatsbosbeheer Regio Oost; lees meer–>
 • Boomeffectanalyse 350 bomen, diverse straten in kader van civieltechnisch wegonderhoud, Heijmans BV
 • Groeiplaatsonderzoek 98 Prunussen teruglopende conditie en sterfte, Berkel en Rodenrijs, Gemeente Lansingerland
 • Boomeffectanalyse 85 bomen, diverse locaties Zuid-Willemsvaart, i.o.v. WillemsUnie; lees meer –>
 • Stabiliteitsmetingen 5 zwarte berken, m.b.v. Tree Motion Sensors, Ronde Bonk, Nieuwkoop, Gemeente Nieuwkoop; lees meer –>
 • Inventarisatie boombestand m.b.v. Geovisia, inclusief advies waardevolle bomen diverse locaties Ermelo, i.o.v. FAME projectontwikkeling
 • Toedienen regenwormen en mycorrhizaschimmels bij notenboom om bodemstructuur te verbeteren, particulier Putten
 • Inventarisatie boombestand m.b.v. Geovisia, inclusief inmeting kroondiameters en advies beheer groenstrook, Rozenpad, Berkel en Rodenrijs, Gemeente Lansingerland
 • Opstellen meerjarenonderhoudsplanning 40000 bomen Stadsdeel Nieuw-West, uitgesplitst naar deelgebieden en wijken, inclusief kostenramingen en begrotingen
 • Nader Technisch Onderzoek 14 bomen, inclusief plaatsing verankeringen en picusonderzoek, Gemeente Nieuwkoop

 

Projecten 2012

 • Onderzoek sterfte beuk a.g.v. gaslekkage, Hilversum, verzekeringsmaatschappij
 • Opstellen meerjarenonderhoudsplanning 40000 bomen Stadsdeel Nieuw-West
 • Boomeffectanalyse bomen/parkeervakken, Plus supermarkt Bilthoven
 • Nader technisch onderzoek naar toekomstverwachting 44 bomen Stadsdeel Nieuw West
 • VTA en advies 85 bomen Waldeck, Den Haag, i.o.v. Diemel groenvoorzieningen
 • Ecologisch onderzoek (Flora en Faunawet, habitattoets) Stroe
 • Boominventarisatie/VTA+ met GEOVISIA, 4000 bomen Gemeente Nieuwkoop
 • Juridisch en boomtechnisch advies bewonersgroep, in kader van beleid gemeente en herplantplicht/kapvergunningstelsel, Halsteren
 • Gemeente Huizen; Bomeneffectanalyse 60 bomen in diverse straten n.a.v. herprofilering straatwerk en rioolvervanging
 • Stadsdeel Nieuw West, Gemeente Amsterdam, boominventarisatie VTA+ 19000 bomen, i.o.v. Stadsdeel Nieuw West; afronding
 • Gemeente Baarn: Picus geluidstomografisch nader technisch onderzoek 7 monumentale bomen
 • VTA monumentale beuk, Elspeet, particulier
 • Juridisch advies weigering kapvergunning eik, Haarlem, particulier
 • Taxatie en VTA 25 bomen, Gemeente Noordwijkerhout

Projecten 2011

 • Gemeente Nieuwkoop; Nulmeting/inventarisatie en VTA+ van 4500 bomen. i.o.v. Gemeente Nieuwkoop
 • Boominventarisatie VTA+ 19000 bomen, m.b.v. Accres (DGGroep)  i.o.v. Stadsdeel Nieuw West.
 • Boomeffectanalyse monumentale en waardevolle eiken Museum Nunspeet
 • Ecologisch onderzoek (quickscan) pand Bunnik, i.o.v. Grondvitaal BV
 • Picusonderzoek monumentale beuk, Langeraar, Gemeente Nieuwkoop
 • Advies boomschade en taxatie waardevermindering bomen UTwente, i.o.v. Visser+Smit Hanab
 • Inventarisatie en Nader Technisch Onderzoek 352 bomen, Akzo Nobel terrein, Arnhem i.o.v. Berns Tuinen
 • Plan van Aanpak velwerkzaamheden Amsterdamse bos,in het kader van flora- en faunawet, i.o.v. hoveniersbedrijf
 • VTA+ mondeling advies beheer 22 eiken, Haaksbergen, particulier
 • Boomeffectanalyse monumentale eik, Nunspeet, Slaa+van Asselt architecten
 • Advies en Onderzoek stabiliteit populier, Zeewolde, Gemeente Zeewolde
 • Leeftijdsanalyse 2 bomen, Harderwijk, particulier
 • VTA + inventarisatie 61 bomen, Alkmaar, Congregatie Zusters Augustinessen i.o.v. Deloitte Real Estate