Open
X

Ecologische quickscans diverse locaties.

Ecologische quickscans diverse locaties

Flora en Fauna, Particulieren

Voor enkele opdrachtgevers hebben we ecologische quickscans uitgevoerd in o.a. Nunspeet, Wageningen en ‘s-Hertogenbosch. Deze quickscans worden vaak aangevraagd in het kader van een herontwikkeling of bestemmingsplanwijziging. Er dient daarom vanuit deecologie onderzocht te worden of met de ruimtelijke ontwikkelingen die het plan toestaat, sprake is van overtreding van de geldende natuurwet- en regelgeving. Na veld- en bureauonderzoek wordt getoetst of bij de uitvoering sprake is van overtreding van de Wet natuurbescherming. Op basis van deze toetsing worden aanbevelingen gedaan voor een eventueel vervolgtraject in het op te leveren rapport. Indien mitigerende maatregelen mogelijk zijn, worden deze genoemd. Als er nader soortgericht onderzoek nodig is, zal een omschrijving  van de methodiek gegeven worden evenals de optimale uitvoeringsperiode. Ook wordt bepaald of vervolgstappen in het kader van beschermde Natura 2000-gebieden of de
Natuurnetwerk Nederland (NNN) nodig zijn. 

Route berekenenExporteer als KML voor Google Earth/Google MapsOpen standalone kaart in volledige scherm modusMaak een QR code afbeelding voor een stand-alone kaart in volledige scherm modusExporteer als GeoJSONExporteer als GeoRSS
qs

kaart is aan het laden – een ogenblik geduld aub…

qs
51.969187, 5.665395
Wageningen, Nederland (Route)